Đăng Ký Chứng Thực SSL

RAPIDSSL

Chính sách bảo hiểm: $10.000

Số domain được bảo mật: 1

Độ tin cậy: Cơ bản

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

SANs: Không có


Giá chỉ từ

225,000 đ/năm

THAWTE EV SSL

Chính sách bảo hiểm: $1.000.000

Số domain được bảo mật: 1

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh:

SANs: Không có


Giá chỉ từ

3,400,000 đ/năm

RAPIDSSL WILDCARD

Chính sách bảo hiểm: $10.000

Số subdomain được bảo mật: Unlimited

Độ tin cậy: Cơ bản

Thanh địa chỉ màu xanh: Không

SANs: Không có


Giá chỉ từ

3,100,000 đ/năm